13/7/2006
Εγκατάσταση σταθμού μέτρησης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Λευκάδας.

12/7/2006
Εγκατάσταση σταθμού μέτρησης στο 4ο Ενιαίο Λύκειο Άρτας

12/6/2006
Εγκατάσταση σταθμού μέτρησης στην οδό Τεώ, στο Δήμο Γαλατσίου.

6/6/2006
Εγκατάσταση σταθμού μέτρησης στo Δημαρχείο Περάματος.

17/5/2006
Εγκατάσταση σταθμού μέτρησης στo 33o Δημοτικό Σχολείο Πειραιά.

17/5/2006
Εγκατάσταση σταθμού μέτρησης στην οδό Θηβών, στο Δήμο Πειραιά.

6/5/2006
Εγκατάσταση σταθμού μέτρησης στην οδό Λευκάδος, στο Δήμο Μελισσίων.

4/3/2006
Εγκατάσταση σταθμού μέτρησης στο 133ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών.

2/2/2006
Εγκατάσταση σταθμού μέτρησης στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης.

1/2/2006
Εγκατάσταση σταθμού μέτρησης στο Κτίριο Ηλεκτρολόγων, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.