Στις παρακάτω ιστοσελίδες μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

World Health Organization International EMF Project: http://www.who.int/peh-emf/

ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection): http://www.icnirp.de/

NRPB (National Radiological Protection Board): http://www.hpa.org.uk/radiation